Helsingin Pörssiklubi - Allmänt om klubben

Allmänt om klubben


Huvudstadens ledande affärsmän grundade Börsklubben år 1910 och verksamheten inleddes år 1912 när Börshuset stod färdigt. Helsingfors Börsklubb har haft sitt säte vid Fabiansgatan i huvudstadens absoluta centrum i över 100 år.

Här värnas herrklubbstraditionerna än idag. Från första början har klubbens medlemmar med gäster kunnat umgås i förtrolig miljö, samlas till lunch, middag och fest samt utbyta nyheter och åsikter om aktuella händelser inom näringslivet och samhället.

Klubbens verksamhet fördjupas bla.a via sektionernas verksamhet och breddas med hjälp av diverse samarbetspartners och broderklubbar runt om i världen. Klubben informerar aktivt och mångsidigt om sin verksamhet och eftersträvar att i allt högre grad interaktivt kunna kommunicera med sin medlemskår. Klubbens primära informationskanal är hemsidorna som är uppdelade i allmänna sidor och medlemssidor. Mera information om klubben och dess verksamhet fås av klubbens direktör Michael Nyman.


HELSINGIN PÖRSSIKLUBI ry, FABIANINKATU 14 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND, Puh. 010 835 2300, e-mail: info@porssiklubi.fi