Helsingin Pörssiklubi - Historia

Historia

Grundandet av Helsingfors Börsklubb den 9 mars 1910 var nära förknippat med stiftandet av Helsingfors Fondbörs. Grundarnas avsikt var inte att skapa en sällskapsklubb utan att via en klubb som fungerade som en registrerad förening bilda en fondbörs och arrangera finansieringen för denna. Inom ledande affärsmannakretsar ansåg man att näringslivet inte kunde utvecklas utan börsen. Intresserade investerare hade svårt att finna lämpliga investeringsobjekt och de företag som planerade nyemissioner - t.ex. bankerna som önskade höja sitt aktiekapital - saknade de kontakter som börsen erbjuder. I Stockholm fanns en fungerande börs redan från år 1904.

Samma dag - den 9 mars 1910 - grundade man således också fastighetsbolaget Aktiebolaget Börs. Detta visar hur intimt förknippade de både projekten var med varandra. Herrarna Julius Tallberg, Victor Ek och Max Fazer hade i eget namn redan några år tidigare förvärvat tomten Fabiansgatan 14.


Börsklubbens vapen
Börsklubben hade 176 stiftande medlemmar. Dess första styrelseordförande var Föreningsbankens verkställande direktör Alfred Norrmén. Det ankom på varje medlem att teckna en aktie i fastighetsbolaget. Bland stiftarna fanns flera affärs- och industripersonligheter men också framstående arkitekter såsom Eliel Saarinen och Lars Sonck. Den sistnämnde fick sedan till uppgift att rita börshuset. Byggnadsprojektet leddes av Julius Tallberg. Till grundarna hörde vidare många jurister och senatorer, bl.a. Kaarlo Castrén och Heikki Renvall. Under senare tider har ett betydande antal personer från den akademiska sektorn och det politiska livet hört till Börsklubben.

Klubbens inredning och möblemang beställdes från England. Huset stor färdigt i början av år 1912 och klubben öppnades den 10 februari 1912. Den tionde februari har sedan dess varit klubbens årsdag.

Fondbörsens verksamhet inleddes ungefär samtidigt. Den 28-årige juristen Rafael von Frenckell var börsens första chef och han hörde också till Börsklubbens stiftande medlemmar.

Klubbens huvudsakliga målsättning var uppnådd i och med att börshuset stod färdigt och fondbörsen var etablerad.

I klubbens lokaliteter kunde medlemmarna äta lunch och middag, läsa, spela bridge och biljard samt framförallt umgås, få goda tips från börsvärlden samt höra intressanta nyheter - och kanske till och med en del skvaller. Klubbrestaurangen hade flera stambord, t.ex. "advokaternas bord", "arkitektbordet" och "stambordet". De goda relationerna till börsen fortsatte - den långvarige börschefen Helge Backmansson hörde exempelvis under 1950- och 1960-talen länge till klubbens styrelse.

Klubbens betydelse manifesteras av att den som hedermedlemmar har haft bl.a. Axel Ehrnrooth, Victor Ek, C G Mannerheim, Alfred Norrmén, J K Paasikivi, Risto Ryti, Lars Sonck och P E Svinhufvud.

HELSINGIN PÖRSSIKLUBI ry, FABIANINKATU 14 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND, Puh. 010 835 2300, e-mail: info@porssiklubi.fi