Tietoa klubista

Pörssiklubilla vaalitaan klubiperinteitä.
Esimerkkiä on otettu Englannin klubimaailmasta.

Klubilla on vilkas jaostotoiminta, täällä kokoonnutaan esitelmätilaisuuksiin sekä keskustellaan ja vaihdetaan mielipiteitä luottamuksellisessa ilmapiirissä. Klubilla järjestetään myös perheen, ystävien ja liiketuttavien kanssa vietettäviä tilaisuuksia.

Pörssiklubilla noudatetaan etikettiä niin hyvien tapojen kuin pukeutumisenkin suhteen.

Klubin jäseneksi voi hakea kerran vuodessa. Tähän hakija tarvitsee kaksi nykyistä jäsentä suosittelijakseen. Suosittelija on henkilö, joka on ollut vähintään kaksi vuotta klubijäsenenä ja hän saa suositella vain yhtä uutta hakijaa vuodessa. Suosittelijoiden tulee vuoden aikana tutustuttaa hakija perusteellisesti Klubin toimintaan osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin. Suosittelijoiden tulee myös selvittää hakijoille uusien jäsenien valintaprosessi, jossa vaalilautakunta hyväksyy uusia jäseniä Klubin sääntöjen määrittelemällä tavalla. Valintapäätöksiä ei perustella. Lisätietoja voi pyytää Klubin johtajalta!

Vanha puhelinkoppi on edelleen aktiivisessa käytössä.