Information om Klubben

På Börsklubben värnar man om klubbstraditioner.
Förebild är klubbvärlden i England.

Klubben har en aktiv sektionsverksamhet. Här diskuterar man och utbyter åsikter i en förtrolig atmosfär, kommer samman för föredragstillställningar och ordnar evenemang tillsammans med familj, vänner och affärsbekanta.

På Börsklubben följer vi etikett, såväl gällande goda seder som klädsel.

Om medlemskap kan ansökas en gång per år. Den sökande behöver två klubbmedlemmar som rekommendatorer. Rekommendator är en person som varit medlem i minst två år, denna har möjlighet att rekommendera endast en ny medlem per år. Rekommendatorerna bör under året grundligt introducera Klubben åt sökanden vid vid olika tillfällen. Rekommendatorerna bör för den sökande klargöra valprocessen av nya medlemmar där Klubbens valnämnd antar nya medlemmar enligt den process som fastställs i stadgarna. Varken inval eller avslag motiveras. Mer om ärendet av Klubbens direktör!

Det gamla telefonbåset är fortfarande i aktivt bruk.