Historia

Helsingfors Börsklubb grundades den 9 mars 1910. Tanken med grundandet var att bygga utrymmen som skulle göra det möjligt att idka börshandel i Helsingfors då motsvarande verksamhet hade inletts i Stockholm redan år 1904.

Efter att Börshuset  stod färdigt i februari 1912 inledde Helsingfors Börsklubb r.f. sin verksamhet och har sedan dess varit verksam på fjärde våningen. Klubbens utrymmen och inredningen som i tiderna beställdes från England har till största delen bevarats. År 2002 påbörjades en systematisk renovering av Klubben. Renoveringen fortgår ännu men konsentrerar sig nu närmast på att hålla utrymmena i klanderfritt skick samt förbättra detaljer som medför möjlighet till bättre service.

Börshuset byggdes där Billard Salon tidigare fanns

Klubbens bibliotek på 1930-talet

Arkitekt Lars Soncks skiss över Börsklubbens fasad