Historia

Helsingfors Börsklubb grundades den 9 mars 1910. Tanken med grundandet var att bygga utrymmen som skulle göra det möjligt att idka börsverksamhet i Helsingfors då motsvarande verksamhet hade inletts i Stockholm redan år 1904.

Efter att Börshuset  stod färdigt i februari 1912 inledde Helsingfors Börsklubb r.f. sin verksamhet och har sedan dess varit verksam på fjärde våningen. Klubbens utrymmen och inredningen som i tiderna beställdes från England har till största delen bevarats. År 2002 påbörjades en systematisk renovering av Klubben. Renoveringen fortgår ända till hösten 2018, varefter alla utrymmen, inventarier, köket och tekniken är restaurerade och renoverade.

Börshuset byggdes där Billard Salon tidigare fanns

Klubbens bibliotek på 1930-talet

Arkitekt Lars Soncks skiss över Börsklubbens fasad